1 november, Mooitaki's info november 2019

Beste ouders/verzorgers,

Op het ouderportaal en op de website staat weer de nieuwe 'Mooitaki's info.'

Hartelijke groet,
Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki


28 oktober, Staken primair onderwijs

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Woensdag 6 november is door de vakbonden opgeroepen als stakingsdag voor het onderwijzend personeel. Ongetwijfeld dat u het nodige heeft vernomen via verschillende media; hoge werkdruk, grote verscheidenheid in salarissen, weinig tot geen personeel bij ziekte. 

Ook onze school gaat staken 6 november. Daarom sluiten wij deze dag de deuren. U wordt gevraagd om voor deze dag zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). Belangrijk om toch extra te vermelden is dat wij niet zozeer staken voor ons zelf. We maken onze grote zorgen over de onderwijskwaliteit in zijn algemeenheid doordat er weinig animo is voor het vak, daarnaast wordt van ons steeds meer gevraagd aan administratie, professionalisering en andere taken, terwijl we ook les willen geven en écht de tijd willen nemen voor kinderen. Maar extra middelen hiervoor komen maar niet. 
Bijgevoegd een brief vanuit ons bestuur met de nodige uitleg.   

Hopende op uw begrip en steun!

Hartelijke groet,
Team Mooitaki


9 oktober, Groep 1-2 en 8 knutselen samen in het kader van de Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is in volle gang! In het kader hiervan hebben de kinderen van groep 1 en groep 8 samengewerkt en zijn daarbij druk bezig geweest met het maken van een raket. Prachtig om te zien hoe de kinderen er samen op uitgaan om iets moois te maken. Onder 'fotoalbums' op het ouderportaal hebben we enkele foto's geplaatst. 


3 oktober, Mooitaki's info oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u de info voor oktober.

Hartelijke groet,

Tim Zasburg - directeur CBS Mooitaki


3 oktober, Week van de opvoeding

Doe mee met Week van de Opvoeding

Van 7 tot en met 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. De gemeente Waadhoeke organiseert daarom een aantal activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Zo is er onder andere een avond over social media, een opvoedmarkt en een Apenkooi XL. Alles staat in het teken van het thema ‘hand in hand’.

Geen geheimen op social media
Sietske Ypma en Renske Elzinga werken bij de recherche en geven op woensdag 9 oktober vanaf 19.00 uur handige tips en trucs over hoe kinderen en hun ouders goed kunnen omgaan met social media. De avond is bedoeld voor ouders en verzorgers die kinderen hebben tussen de 10 en 16 jaar oud. De avond is op het CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie.

Opvoedmarkt en Apenkooi XL
Op vrijdag 11 oktober van 15.00 tot 18.00 uur zijn ouders en verzorgers en kinderen uit groep 3 tot en met 8 van harte welkom in sporthal De Trije in Franeker. Wethouder Boukje Tol opent deze middag. Er is een opvoedmarkt waar allerlei organisaties u advies en tips kunnen geven over bijvoorbeeld voeding, bewegen en opgroeien. Tijdens deze markt kunnen de kinderen een ‘schattenjacht’ doen. In een andere zaal kunt u samen met uw kind(eren) gaan apenkooien. Het beweegteam heeft een arena klaar staan! Gaan jullie samen de uitdaging aan? Er is een speelhoekje met begeleiding aanwezig. En er is een foodtruck die de bezoeker van eten voorziet.

Geef u op! Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 4 oktober via onderstaand formulier.

Dit kan via www.waadhoeke.nl/opvoeding!


30 september, Woensdag alle kinderen vrij, herinnering!!

Beste allemaal,

Nog even ter herinnering: Woensdag 2 oktober zijn alle kinderen vrij van CBS Mooitaki. Deze dag is de jaarlijkse studiedag van vereniging CBO Noardwest Fryslân, de vereniging waar onze school onder valt. 

Hartelijke groet,

Team Mooitaki 


27 september, Kinderboekenweek 2019

Beste ouders en leerlingen,

Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met het thema 'Reis mee!' Kinderen voor Kinderen heeft ook dit jaar hier weer een lied voor gemaakt met de titel 'Reis mee!'
https://www.youtube.com/watch?v=Iju2QXyQP08

Omdat deze dag CBS Mooitaki dicht is i.v.m. de jaarlijkse verenigingsdag, starten wij donderdag 3 oktober. We starten de dag wat ludiek (wat is natuurlijk een verrassing) met z'n allen en vervolgens geeft elke klas zijn eigen invulling aan dit thema.

Zoals we samen starten, zo eindigen we ook samen;
Graag nodigen we iedereen uit (leerlingen, ouders, pake's, beppe's, ooms, tantes etc.) voor vrijdag 11 oktober vanaf 11:30 uur tot 12:00 uur voor een boekenmarkt!!
Wat houdt dit in: alle kinderen mogen een kleedje en boeken meenemen die zij willen verkopen. Om het lezen te stimuleren, iedereen een kans te bieden en het overzichtelijk te houden zetten we de verkoop prijs voor ieder boek op € 0,50. Kijk dus goed thuis welke boeken je wilt verkopen voor dit bedrag! Ons doel is dus voornamelijk om lezen te stimuleren, en niet zozeer het verdienen van geld.  

Hartelijke groet,

Team Mooitaki


27 augustus, Mooitaki's info

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage de info van Mooitaki voor de maanden augustus en september.

Hartelijke groet,

Team Mooitaki

 


27 augustus, Zendingsgeld

Geachte ouders/verzorgers,

Iedere maandag kan uw kind zendingsgeld meenemen voor een goed doel. We sparen iedere 1e maandag van de maand voor ons sponsorkind (Prashant) in India. De andere maandagen sparen we voor een ander goed doel. Zo hebben we dit schooljaar een periode gespaard voor Victory4All (project in Zuid-Afrika). Momenteel (en ook na de zomervakantie gaan we hier mee door) sparen we voor de Stichting Mama Africa for Gambia.

“Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk naar school te gaan. De ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, veel scholen zijn in slechte staat en overvol. Of er is gewoonweg geen school in de buurt waardoor kinderen te ver moeten lopen.

Ook  in de gezondheidszorg  is er te weinig en goed medische apparatuur, er is geen aparte behandelkamer en het komt voor dat er  geen licht en water is.


Stichting Mama Africa for Gambia zet zich op lokaal niveau in voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Toegankelijk onderwijs voor iedereen is in Gambia  essentieel . Door de kinderen te helpen zich te ontwikkelen krijgen zij kennis van hygiëne, voeding, lezen, schrijven en taal. Een prachtige investering voor hun toekomst.

 

Stichting Mama Africa for Gambia  werkt nauw samen met de lokale autoriteiten en heeft goede  contacten opgedaan de afgelopen jaren  door het helpen bij verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dit varieert van het  voorzien in schoolmeubilair, schommelrekken, het renoveren van een toiletgebouwtje en een muur om de school voor de veiligheid van de kinderen. Maar ook het vernieuwen van de elektriciteit en waterleiding bij een gezondheidscentrum. Binnenkort starten we met het bouwen van een kraamafdeling bij een gezondheidscentrum en zijn de eerste stappen gezet om een  basisschool te bouwen.”

U begrijpt: er is veel geld nodig. Gaat u/gaat uw kind ook sparen voor dit doel? Hopelijk kunnen we de mensen van deze Stichting over een poosje blij maken met een groot bedrag!

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.mamaafricaforgambia.com

Hartelijke groet,

Team Mooitaki