november
2710 minuten gesprekken
2910 minuten gesprekken
december
3Mooitaki's info verschijnt deze week
5Sinterklaas
13GMR vergadering
20Kerstviering
24Kerstvakantie
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli