oktober
19Herfstvakantie
29Studiemiddag, kinderen 12:00 uit
30Brief ouderbijdrage
november
5Info-Mooitaki
6Dankdag
6Bezoek schoolarts gr 7
11Sint-Maarten
15Schoolschaatsen gr 5-6
19Gedragteam PBS
22Schoolschaatsen gr 5-6
26Bezoek schoolarts gr 7
29Schoolschaatsen gr 5-6
december
januari