april
1Info Mooitaki april
10Goede vrijdag, kinderen vrij
132e paasdag, kinderen vrij
17Koningsspelen
21Gedragteam PBS
25Mei-vakantie
mei
juni
juli
september