april
1Mooitaki's info verschijnt deze week
3Studiemiddag voor gr 1/2
12Koningsspelen
19Goede vrijdag
22Tweede paasdag
27Meivakantie
mei
juni
juli