Uitgelicht: Memo voor week 5

Beste ouders/verzorgers,

Toetsen
Momenteel zijn we druk bezig met o.a. de cito's. Aankomende week is de laatste week. Verzoek is om afspraken bij de tandarts o.i.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Staken
30 en 31 januari gaat het onderwijs weer staken. Wij, CBS Mooitaki, kiezen er juist deze dag voor om NIET te staken, maar juist om onze deuren wagenwijd open te gooien voor iedereen die maar geïnteresseerd is. Dat we niet staken heeft niets maken dat we goede zaak niet steunen. Ja, we hebben salarisverhoging gehad, maar het loopt nog mijlen ver weg als je dit vergelijkt met het voortgezet onderwijs. Ja, we hebben ook geld gekregen voor verlichting van de werkdruk. Maar het punt is nu vooral: en waar halen we de mensen vandaan? Het gaat niet zozeer meer om geld, maar juist om ons beroep weer aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor mensen die een warm hart dragen voor het onderwijs.

Wij kiezen ervoor om deze dagen anders in te vullen. De school is gewoon open en de leerlingen zijn er gewoon. Wat we wel gaan doen is samen met de kinderen actie voeren. De donderdag stellen we onze school open voor iedereen die het leuk lijkt om eens te komen kijken in de lessen. Want wat doe je nu als leerkracht? Voorbereiden, lesgeven, nakijken, administratie, leerling besprekingen, vergaderingen, oudergesprekken, voorbereiden van vieringen, excursie voorbereiden etc. Deze dag vragen we mensen om te komen kijken, te helpen en te ervaren wat zo’n dag nu inhoud.
Vanaf vrijdag 24 januari zet elke klas een item open hier op het portaal. Elke klas geeft zelf aan wat zij willen doen en waar zij uw hulp bij willen gebruiken. Wij staken niet door de school dicht te gooien, maar hopen daardoor ook mede dat u zich met grote getale meldt. Tijd: 13:00-14:00 uur  

De vrijdag gaan we met de kinderen een lawaaioptocht door het dorp doen. Met spandoeken, fluitjes, ratels, en dus een hoop lawaai, vragen we aandacht voor ons prachtige beroep. Dat we juist JULLIE zoeken en dat wij en de kinderen JULLIE nodig hebben. Vanzelfsprekend mag alles en iedereen meelopen!

Zonnepanelen
De Brede Skoalle is momenteel druk bezig wat de mogelijkheden m.b.t. zonnepanelen op het dak. We houden u op de hoogte. 

Fruit
Dinsdag: Mango
Woensdag: Watermeloen
Donderdag: Appel 

Namens het team een hartelijke groet,

Tim Zasburg- directeur CBS Mooitaki

Kalender

04 februari
Info Mooitaki februari
05 februari
Vergadering ouderbetrokkenheid, start 20:00 uur
14 februari
Rapporten mee
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Schoolnieuws

Memo voor week 49

Verenigingsnieuws

Omzetting van de rechtspersoon

Het bestuur geeft in 2020 uitvoering aan de oproep van de ledenvergadering 2019 om de rechtspersoon

Uit de media

Kinderen de baas

De laatste donderdag van januari hebben 23 Friese kinderen een wel heel bijzonder bijbaantje: ze