Uitgelicht: Welkom op de website van CBS Mooitaki!

Al ruim 130 jaar wordt in Marsum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole christelijk onderwijs gegeven. De eerste school van onze vereniging stond in Marsum, later verhuisde de school naar Bitgummole. Jarenlang stond de school aan de Van Aismawei 19 (nu: ‘De Molewjuk’). In 1956 kwamen de kleuters erbij. Ze maakten eerst gebruik van de lokalen bij de Gereformeerde kerk en later werd voor hen een nieuw lokaal aan de lagere school gebouwd. In november 1976 verhuisde de school naar de Hammeringen en kreeg daar de naam “Mooitaki”, genoemd naar een dorpje in Suriname omdat er via het “Zeister Zendingsgenootschap” contact was gelegd met dat dorpje. Een deel van het zendingsgeld ging naar de school aldaar. Mooitaki betekent ‘goed gesproken’of ‘goed gedaan’. In januari 2018 verhuisde de school opnieuw. Nu naar de Klaas van der Meijstrjitte. Daar is een school gebouwd waar de beide scholen van het dorp gebruik van maken. CBS Mooitaki maakt deel uit van CBO Noardwest Fryslân (www.cbo-nwf.nl).

Kalender

13 juli
Zomervakantie
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Laatste schooldag

Vandaag was alweer de laatste schooldag. Ondanks de weervoorspellingen hebben we het toch maar

Verenigingsnieuws

Verslag van de vergadering van de RvT en de GMR

Bijgaand het verslag van de gezamenlijke vergadering, gehouden op 22 mei jl. in It Anker te Dronryp.

Uit de media

Leren in de toekomst

Wat zouden onze kinderen moeten weten en kunnen? Meer dan een jaar is daar over nagedacht. Niet